Werkwijze

De therapie begint altijd met een algemeen oriënterend gesprek (intake) waarin van beide kanten bekeken kan worden of u op uw plek bent. In dit gesprek krijgt u de gelegenheid onder woorden te brengen waarvoor u komt, vragen te stellen en worden uw problemen in kaart gebracht.

In de meeste gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van aanvullende diagnostiek middels vragenlijsten. Diagnostisch onderzoek geeft doorgaans in korte tijd zicht op uw problematiek en helpt de therapie beter af te stemmen op uw persoon en hulpvraag.

Aan de hand van de informatie uit het intakegesprek en de uitkomsten van de vragenlijsten, wordt u in een vervolggesprek een behandelingsvoorstel gedaan.

20200529_094147
20200529_094441

Als u het eens bent met dit voorstel, kan de therapie van start gaan.

Gewoonlijk vinden de gesprekken dan 2-wekelijks plaats, met een gemiddelde duur van het traject van 8 à 15 sessies.

Met uw toestemming wordt dan ook uw verwijzer geïnformeerd over uw behandeling en/of een offerte uitgebracht naar uw werkgever.