Vergoedingen

Onze dienstverlening komt in aanmerking voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar. Hiervoor geldt het volgende:

Reguliere basis GGZ zorg:
Alle op de voorgaande pagina genoemde prestaties behalve het OVP (overig product) worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage. Wel is er sprake van het standaard eigen risico per kalenderjaar wat voor 2019 is vastgesteld op 385€.

Er zijn een aantal condities. Er moet een verwijzing plaatsvinden door uw huisarts en om recht op vergoeding te hebben moet er sprake zijn van een DSM IV classificatie of diagnose. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Informatie voor verwijzers.

Een aantal diagnoses worden niet meer vergoed binnen de GGZ waaronder bijv. aanpassingsstoornissen (burnout, psychische klachten t.g.v. een echtscheiding e.d.), werk en relatieproblematiek. De prestatie OVP (overig product) is bedoeld voor deze zorg.

Naast bovenstaande is de precieze hoogte van de vergoeding en wijze van declaratie afhankelijk van of wij een contract hebben gesloten met uw verzekeraar en het soort polis dat u heeft (natura of restitutie).

Hebben wij een contract met uw verzekering, dan is er sprake van volledige vergoeding en worden de kosten ook direct bij uw verzekeraar gedeclareerd. Heeft u een verzekeraar met wie wij geen contract hebben, dan ontvangt u de factuur thuis en kunt u deze zelf declareren bij uw verzekeraar. De vergoeding varieert dan van ongeveer 60% - 100%.

U wordt altijd aangeraden vooraf zelf uw polisvoorwaarden te raadplegen en/of contact op te nemen met uw verzekeraar over de mogelijkheden en de te volgen procedure.

De verzekeraars met wie wij in 2019 contracten hebben gesloten zijn de volgende:
*  Menzis (3332), Anderzorg (3333)

* ONVZ Zorgverzekeraar (3343), VVAA zorgverzekering (3343), PNO Zorg (3343),  Salland Verzekeringen (7032), Holland Zorg (7032), Energiek (7032), Salland Zorg Direct (7032), Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (7085)

* DSW Zorgverzekeraar (7029), Stad Holland Zorgverzekeraar (7037), inTwente Zorgverzekeraar (3344), ASR Basis ziektekosten verzekeringen  (0403), De Amersfoortse Verzekeringen (9018), Ditzo Zorgverzekering (3336), Aevitae (ASR Ziektekosten) (3328)

* Zilveren kruis (3311), OZF (3314), Interpolis (3313), FBTO (0211), Avero Achmea (3329), Nedasco (8960), IAK (8971), Aevitae (8958), De Friesland Zorgverzekeraar N.V.

Alternatieve zorg:

Bij  sommige verzekeraars kunt u  zorg die niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt, wel  vanuit uw aanvullende verzekering vergoed krijgen onder alternatieve zorg. Wij zijn in verband hiermee geregistreerd en aangesloten bij de NVPA en de koepel RBCZ (u kunt in uw polis nalezen of u recht heeft op vergoeding). Voor alternatieve consulten hanteren wij hetzelfde tarief als het overig product, zie pagina kosten. Verder is er bij declaratie onder alternatieve zorg geen sprake van een standaard eigen risico per kalenderjaar, daar deze onder de aanvullende verzekeringen valt. Voor een vergoedingenoverzicht zie de volgende links:

http://www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html
http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars

Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. U wordt daarom aangeraden altijd zelf uw polis te raadplegen omtrent de preciese vergoedingen.

Arbeidsgerelateerde problematiek:
Naast de vergoeding vanuit uw ziektekostenverzekering zijn werkgevers bij arbeidsbelemmerende klachten steeds vaker bereid (een deel van) de kosten op zich te nemen. Overleg in dit geval met uw werkgever over de mogelijkheden van een zakelijk traject.