Tarieven individuele therapie per 01-01-2019

Per 01-01-2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) veranderd in een stelsel met een generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg) en een gespecialiseerde GGZ (voorheen tweede lijn). Heeft u hulp nodig dan gaat u eerst naar de huisarts. Deze maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van uw problemen. Als het nodig is verwijst de huisarts u door naar de generalistische basis GGZ of de gespeciliseerde GGZ.

CT&T Psychologie is werkzaam binnen de generalistische basis GGZ.

De overheid heeft vastgesteld dat er binnen de basis GGZ gedeclareerd moet worden in volledige behandel prestaties (en niet in consulten zoals voorheen). De behandeling valt volledig onder de basisverzekering (zie tabblad vergoedingen). De eigen bijdrage vervalt. Wel vindt verrekening plaats met het eigen risico per kalenderjaar. Deze is voor zowel 2019 als 2020 vastgesteld op 385€.

Bij onze tariefsbepaling houden we ons aan de indeling van de verschillende prestaties en bijbehorende tarieven, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa):

Prestatie Max aantal minuten Tarief 2019 Tarief 2020 Gem. aantal gesprekken
Kort (BK) 120 - 294 € 507,62 € 503,47 2 - 5
Middel (BM) 295 - 495 € 864,92 € 853,38 5 - 8
Intensief (BI) 496 - 750 € 1356,25 € 1383,65 8 - 12
Chronisch (BC) 496 - 750 € 1251,70 € 1330,98 8 - 12
Onvolledig behandeltraject 0 - 120 € 207,19 € 219,78 1 - 2
OVP (Overig Product) 60 € 105,25 € 110,27 1
20200529_093156
20200529_094713

Genoemde tarieven worden gehanteerd bij de particuliere, of niet gecontracteerde zorg, dwz. als wij geen contract hebben gesloten met uw verzekeraar. U ontvangt dan aan het eind van de prestatie zelf de factuur die u vervolgens voor vergoeding in kunt dienen bij uw verzekeraar. Bij de wel gecontracteerde zorg hebben wij vaste tarieven met de verzekeraar afgesproken en vindt de declaratie electronisch en rechtstreeks plaats bij uw verzekeraar (u ontvangt in dat geval dus geen factuur thuis).

Het aantal minuten in de tabel is opgebouwd uit directe (gespreks) en indirecte tijd (dossiervorming, voorbereiding, overleg, administratie e.d.) volgens de verhouding 75% - 25%.  Een consult duurt gemiddeld 45 minuten (directe tijd) waarbij een tijdsinvestering hoort van 15 minuten voor indirecte tijd.

De prestatie onvolledig behandeltraject is bedoeld voor clienten die maximaal 2 afspraken gehad hebben, bijvoorbeeld bij een onjuiste verwijzing.

De prestatie Overig Product is bedoeld voor psychologische zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor testpsychologisch onderzoek wordt 60 minuten in rekening gebracht.

Voor de zakelijke dienstverlening (bedrijven/instellingen) gelden aparte tarieven. Deze dienstverlening is uitsluitend op offertebasis. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het onderdeel aanmelden zakelijke dienstverlening op deze site.

Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren of als u wegblijft zonder berichtgeving wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht (zie onze algemene voorwaarden).